Corona protocol

Algemeen Corona protocol  KC REO

Een groep mag uit maximaal 4 cursisten bestaan!

Indien meerdere groepen gelijkertijd les hebben wordt er per groep een gedeelte van het terrein afgebakend.

Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van de les!

Alleen de medewerkers van KC REO en cursisten met hun hond hebben toegang tot het terrein van KC REO. 

Toeschouwers mogen helaas niet mee het terrein op, zij moeten wachten op de parkeerplaats.

De kantine en het clubgebouw is gesloten! Er kan geen gebruik gemaakt worden van de toilet en er is geen mogelijkheid tot het consumeren van koffie/thee/fris.

 

Aub de regels opvolgen van de aanwezige  coördinatoren.

De ingang is onder op de parkeerplaats door de groene poort. 

Bij  het betreden van de groene poort en het veld, houd 1,5 meter afstand  van elkaar!   

De uitgang is door de grijze poort achter het clubgebouw hier kunt u linksaf naar beneden

weer terug naar de parkeerplaats. Indien uw hond daar een behoefte doet, dit aub wel opruimen! Ook hier 1,5 meter afstand houden!

Iedere cursist is zelf verantwoordelijk om de 1,5 meter regel te handhaven. De instructeur kan geen contact maken met de honden indien de lijn korter is dan 1,5 meter.

Neem eigen poepzakjes mee!

De cursist dient zelf te zorgen voor een stevige halsband en riem voor de hond om uitbreken te voorkomen. Daarnaast dient de cursist zelf zorg te dragen voor het voldoende bij zich hebben van beloningsvoertjes en speeltje dan wel apport. Op deze wijze kunnen wij onderling contact vermijden.

Wanneer de les is afgelopen niet met elkaar na praten maar direct het veld verlaten.

Alle onderstaande richtlijnen die zijn opgesteld door de Rijksverheid dienen in acht genomen te worden; blijft u daarom alstublieft thuis bij vermoedens of klachten!

U kunt via uw instructeur op de hoogte gehouden worden van eventueel huiswerk voor de weken die u in dat geval mist. Eveneens kunt u zich aanmelden voor de besloten facebook groep van KC REO voor diverse oefeningen.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen.

Opgesteld door NOCNSF & Gemeenten

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden.
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de cursus aan op de locatie en ga direct daarna naar huis.