Kynologische kennis 1 en 2

De KK1 cursus is van belang voor fokkers van rashonden, van wie een zekere basiskennis wordt verlangd bij het aanvragen van een kennelnaam. Het diploma KK1 voldoet aan die basiskennis. Verder is het ook de basiskennis van de beginnende keurmeester. Het diploma is het begin op weg naar allround keurmeester.
Aan het eind van de cursus is er een landelijk examen, dat door de Raad van Beheer wordt afgenomen.


In de cursus KK1 worden de volgende onderwerpen behandeld:
• rassenkennis
• voedingsleer
• voortplanting
• gedragsleer
• erfelijkheidsleer
• terminologie
• gezondheidsleer
• verzorging en huisvesting

De KK 2 cursus is een cursus, waar dieper op een aantal aspecten van de kynologie wordt ingegaan. Bovendien is het de tweede etappe op weg naar allround keurmeester, maar ook voor de serieuze fokker is het een belangrijke cursus. Er wordt dieper op de anatomie en de bewegingsleer van de hond ingegaan, twee punten die belangrijk zijn voor een goede bouw en een goed gangwerk van de hond. Ook wordt de vererving van diverse eigenschappen specifiek behandeld en het voor het moderne fokbeleid zo belangrijke onderwerp populatiegenetica. Aansluitend kan men een mondeling examen afspreken bij de Raad van Beheer.

 


De volgende onderwerpen worden in de cursus KK2 behandeld:
• cytologie
• anatomie
• fysiologie
• erfelijkheidsleer
• bewegingsleer
• embryologie
• reglementen