UV-cursus

(uithoudingsvermogen proef)

Het doel van de uithoudingsvermogenproef (U.V.) is het leveren van het bewijs dat de hond in staat is om een lichamelijke inspanning van een bepaalde zwaarte te volbrengen, zonder daarbij of daarna aanzienlijke vermoeidheidsverschijnselen te vertonen.

Bij de hond kan deze vereiste inspanning bestaan uit loopprestaties, waarvan wij weten dat zij buitengewone eisen stellen aan de inwendige organen in het bijzonder aan het hart en de longen, maat ook aan de bewegingsorganen zelf.
Bij deze proef zullen echter ook andere eigenschappen zoals doorzettingsvermogen en hardheid tot uiting komen. Wij mogen aannemen dat honden, die in staat zijn om de prestaties van een U.V. proef zonder moeite te volbrengen lichamelijk gezond zijn en voor een werkhondenras gewenste eigenschappen als doorzettingsvermogen en hardheid bezitten. Vooral voor honden die bij de fokkerij worden gebruikt zijn dit zeer belangrijke eigenschappen, die niet mogen worden verwaarloosd.

Wat kunt u van de cursus verwachten:

Ter voorbereiding zal er een aantal keren gezamenlijk worden geoefend.
Tijdens deze fietstochten zal de begeleiders en hun hond worden aangeleerd om zo effectief mogelijk deze test te ondergaan.
Denk hierbij aan snelheid, voorkomen van eventuele blessures, fietsen in een groep en veiligheid.
Einddoel is het behalen van het officieel diploma, dat wordt uitgegeven door de Raad van Beheer/ commissie werkhonden.

 

Wat wordt van de hond geeist in deze proef:

De honden lopen een uitgezet traject van 20 km in drie etappes :

1 etappe 8 km hierna pauze
2 etappe 7 km idem
3 etappe 5 km idem
De gemiddelde snelheid ligt op 12 km/h Aan het eind vindt er een beoordeling plaats van de conditie en aanspreekbaarheid van de hond door eenvoudige gehoorzaamheidsoefeningen.

 

Voorwaarden:

lid van K.C. REO
uw hond is gechipped
uw hond is (komt) in het bezit van een rashondenlog- of werkboekje
uw hond is tussen de 16 maanden en 7 jaar oud.
Inlichtingen:
Jan Wierbos
e-mail: janwierbos@kcrijssen.nl

Online Inschrijven