Over REO

Kynologen Club Rijssen en Omstreken

Opgericht op 1 mei 1945, voor onbepaalde tijd

De K.C. Rijssen en Omstreken heeft ten doel:

het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van ras honden;
het geven van voorlichting over het houden, fokken en opvoeden van honden;
het dienen van algemene kynologische belangen en het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en acceptatie van het houden van honden, één en ander binnen het werkgebied zoals dat ingevolge haar erkenning door de Raad van Beheer en de werkafspraken binnen de georganiseerde kynologie aan haar is overgelaten.

Zij tracht dit te bereiken door:

het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
het organiseren van lezingen, examens en wedstrijden op het gebied van het werken met honden;
het organiseren van exposities;
het adviseren van leden bij aankoop en het houden van honden en het fokken met honden;
het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
het onderhouden van contacten met de overheid en maatschappelijke organisaties binnen haar werkgebied, voor zover dat dienstbaar kan zijn aan het doel van de vereniging;

al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, één en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd net de statuten, reglementen en wettelijke besluiten van de Raad van Beheer.

Momenteel worden de volgende cursussen gegeven:

ringdressuur;
puppy-cursus;
G&G-cursus;
uithoudings vermogens test (UV);
cursus verkeerszekere hond (VZH);
vuurwerk-cursus.

Al de trainingen (cursussen) vinden plaats op niet commerciële basis en worden gegeven door gediplomeerde instructeurs.

Jaarlijks, meestal op de laatste zaterdag in januari, wordt een clubmatch georganiseerd in de
sporthal “ De Reggehal” te Rijssen. In de zomermaanden vindt de organisatie van de zomershow plaats.

Deze zomershow is een buitengebeuren en is in hoofdzaak bedoeld voor honden tot 24 maanden. Honden boven 24 maanden kunnen ook worden ingeschreven, maar dingen niet mee naar Best in Show.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de betreffende pagina’s op deze homepage.
K.C. Rijssen en Omstreken