Buitengewone ledenvergadering

Op dinsdag 7 oktober 2014 vindt er een buitengewone leden vergadering plaats in de kantine van de Windhondenvereniging  aan de Arend Baanstraat 105/A aanvang 19.30 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken / mededelingen
  3. Voorstel contributie verhoging
    Op dit moment is de contributie €10,00 per jaar voor leden. Het bestuur wil dit graag verhogen naar €15,00 per jaar zodat wij op deze wijze onze afdracht richting de Raad van Beheer en de overige (vaste) kosten die steeds hoger worden te kunnen bekostigen.
  4. Vacature voorzitter
    korte toelichting
  5. Rondvraag
  6. Sluiting